Om PeFF

Pedersöre Fotbollsförening r.f. bildades den 17 januari 1990. Dess syfte är att främja, utveckla och understöda intresset för sport, i synnerhet fotboll, med målsättningen att utveckla medlemskårens fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Föreningen erbjuder sina medlemmar

- tävlingsverksamhet

- övnings-, utbildnings-, tränings- och uppfostringsverksamhet

- informations- och upplysningsverksamhet- motion och annan motsvarande verksamhet

- sportartiklar och sportkläder utan att eftersträva vinst

Föreningens hemort och verksamhetsområde är Pedersöre och föreningens språk är svenska, men även intresserade från andra språkgrupper är hjärtligt välkomna med i föreningen.

Kort beskrivning av vår verksamhet

Föreningen jobbar enligt ett koncept kallat ”Röda tråden”.

”Det är den fina och genuina klubbkänslan, som gör att människor fyller en förening med liv och rörelse. Den får då en identitet som medlemmarna kan känna samhörighet med.

En idrottsförening utan identitet och engagemang har egentligen ingen meningsfylld funktion att fylla mer än att den ger möjlighet till att utöva idrott.

I PeFF vill vi kunna erbjuda något mer än bara fotbollsspel.

Fotboll är inte bara prestationer, poäng, vackra mål och stolta segrar.

Fotboll är framförallt glädje och sammanhållning i både med-och motgång, samt kamratskap och hänsynstagande till andra.

Fotboll vet inga begränsningar och raderar ut olikheter mellan människor som få andra aktiviteter. Alla har en plats i fotbollens gemenskap.

Därför skall vi i ungdomsarbetet målmedvetet jobba för att ledare, barn och föräldrar bibringas”Röda tråden”-känslan. Tillsammans skall vi trivas, ha roligt och känna att vi gör en insats i klubben. Då får vi ut något själva också.

Det är med denna bestämda uppfattning som vi i Pedersöre Fotbollsförening satsar framåt med mottot ”Ungdom & Fotboll”.