Med denna blankett kan du anmäla dig som understödande medlem samt betala medlemsavgiften. Medlemsavgiften för 2023 är 20€.
Här kan du anmäla ny spelare och registrera uppgifter som föreningen behöver i verksamheten och för att få info om, och kunna meddela närvaro/frånvaro i lagets träningar och andra samlingar.