Här kan du anmäla ny spelare och registrera uppgifter som föreningen behöver i verksamheten och för att få info om, och kunna meddela närvaro/frånvaro i lagets träningar och andra samlingar.

Täällä voit ilmoittaa uuden pelaajan ja rekisteröidä tiedot mitkä seura tarvitsee toiminnassaan. Pelaaja saa rekisteröitymisen jälkeen tiedot joukkueen harjoituksista ja kokoontumisista. Järjestelmän kautta pelaaja pystyy myös ilmoittamaan läsnäolosta ja poissaoloista.

Med denna blankett kan du anmäla dig som understödande medlem samt betala medlemsavgiften. Medlemsavgiften för 2023 är 20€.

Här kan du anmäla ny spelare och registrera uppgifter som föreningen behöver i verksamheten och för att få info om, och kunna meddela närvaro/frånvaro i lagets träningar och andra samlingar.

Täällä voit ilmoittaa uuden pelaajan ja rekisteröidä tiedot mitkä seura tarvitsee toiminnassaan. Pelaaja saa rekisteröitymisen jälkeen tiedot joukkueen harjoituksista ja kokoontumisista. Järjestelmän kautta pelaaja pystyy myös ilmoittamaan läsnäolosta ja poissaoloista.