ANMÄLAN TILL FAMILJEFOTIS FÖR 3-5 ÅRINGAR/ PERHEFUTIKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 3-5 VUOTIAILLE
 
Familjefotis 2023 börjar tisdag 9.5 kl 18:00 - 18:45 i LKI Arena i Bennäs. Våromgången fortsätter fram till 27.6 med paus i juli. Höstomgången blir 8.8 - 10.10. Totalt alltså 18 tillfällen.
Pris 30 € (hela säsongen, vår + höst) faktureras senare till vårdnadshavare.
 
Man får komma och prova en gång gratis innan man bestämmer om fortsättning.
 
OBS! I familjefotis deltar en vuxen i övningarna (lekarna). Om det är annan person än anmälande vårdnadshavare bör ni specificera vem barnet deltar med. 
 
Deltagarnas uppgifter behöver vi för att kunna registrera vem och hur många (eventuellt gruppindelning) som deltar samt kunna skicka information efter behov.
 
 
Perhefutis 2023 alkaa tiistai 9.5 18:00 - 18:45 LKI Areenassa Pännäisessä. Kevätkausi jatkaa 27.6 asti tauolla heinäkuussa. Syksykausi tapahtuu 8.8 - 10.10. Kokonaan siis 18 kertaa.
Hinta 30€ (koko kausi, kevät + syksy) laskutetaan myöhemmin huoltajalta.
 
Kokeilemaan saa tulla kerran veloituksetta ennen päätöstä jatkosta.
 
HUOM! Perhefutiksessa osallistuu aikuinen harjoituksiin (leikkeihin). Jos tämä on muu kuin ilmoittava huoltaja teidän tulee tarkentaa kenen kanssa lapsi osallistuu.
 
Osallistujien tiedot tarvitaan jotta voimme rekisteröidä ketkä ja montako (mahd. ryhmäjakoa varten) osallistuvat sekä tiedon välitykseen tarpeen mukaan.