Lag

Ainasoja Melker
Granbäck Milo
Hästbacka Melissa
Kultalahti Sigrid
Löfvik Alex
Molander Stella
Nyholm Jack
Nylund Björn
Snellman Malcom
Snellman Malte
Suomalainen Wilton

Funktionärer