STYRELSEN 2019

Stefan Olli - ORDFÖRANDE

tel. 044 792 1017

solli0704@gmail.com

Marie Granbacka - VICE ORDFÖRANDE, LAGFÖRÄLDRAR

Christian Ahlstedt - SENIORER

tel. 050 5444 101

christian.ahlstedt@live.se

Mikaela Söderbacka - KASSÖR

tel. 045 1325 993

mikaela.soderbacka@multi.fi

Johanna Franzén - KIOSKEN

Jan-Olof Östergård - MEDLEM

Please reload